Chúng tôi tại Công ty Thương Mại và Dịch Vụ Đà Nẵng, chủ sở hữu của website TourHoiAn.vn, cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng và người sử dụng website. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi thông qua website TourHoiAn.vn.

1.Thông tin Thu Thập:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đặt tour, hoặc điền vào các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi.
Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà và thông tin thanh toán.

2.Sử Dụng Thông Tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ tour, xử lý đơn đặt hàng và cung cấp thông tin liên lạc liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web và để tùy chỉnh nội dung và quảng cáo.

3.Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp an ninh phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn.
Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ những trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc tuân thủ theo quy định pháp luật.

4.Quyền Lợi của Bạn:

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây.
Bạn cũng có quyền từ chối nhận các thông tin tiếp thị từ chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi các tùy chọn quảng cáo trong tài khoản của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi trực tiếp.

5.Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​về Chính sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:
  • Địa chỉ email: danangcitytravel@gmail.com
  • Địa chỉ văn phòng: 06 – 08 Phạm Thiều, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0982.744.644
Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật hoặc thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước. Đề nghị bạn kiểm tra thường xuyên để cập nhật với những thay đổi mới nhất.
Thông tin thêm: