Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web TourHoiAn.vn. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video, biểu đồ, logo và mã nguồn, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty Thương Mại và Dịch Vụ Đà Nẵng hoặc các bên sở hữu đối tác.

Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc tái sản xuất bất kỳ phần nào của nội dung trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Sử Dụng Dịch Vụ:

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đảm bảo rằng bạn có đủ điều kiện pháp lý để thực hiện các giao dịch.

Bạn cam kết sẽ tuân thủ các quy định và điều kiện của các dịch vụ cụ thể mà bạn sử dụng thông qua trang web này.

3. Thanh Toán:

Mọi giao dịch thanh toán trên trang web này sẽ được thực hiện thông qua các phương thức thanh toán được chấp nhận và được quản lý bởi các đối tác thanh toán uy tín.

Chúng tôi không lưu trữ hoặc tiết lộ thông tin thanh toán cá nhân của bạn.

4. Hạn Chế Trách Nhiệm:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này.

5. Chấm Dứt:

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng việc cung cấp dịch vụ trên trang web này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

6. Sự Thay Đổi của Điều Khoản và Điều Kiện:

Chúng tôi có quyền điều chỉnh và cập nhật các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào. Việc tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi được đăng tải đồng nghĩa với sự chấp nhận của bạn với các thay đổi đó.

Bằng cách sử dụng trang web TourHoiAn.vn, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện trên. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.